Tal vid borgerlig begravning

Vad inkluderar man i ett tal vid borgerlig begravning? Begravningar är djupt personliga händelser som markerar avslutningen på en älskad individs liv. Vid dessa händelser, där ingen särskild religiös ritual följs, blir varje enskild detalj mer framträdande och individuellt anpassad. Ett sådant viktigt element är talet vid borgerlig begravning, eller minnestalet, en möjlighet att hedra den avlidne och erbjuda tröst till de sörjande. Hur uttrycker man dessa känslor och minnen på ett meningsfullt sätt?

Minnestal

Ett minnestal vid en borgerlig begravning kan variera stort beroende på den som håller talet och deras relation till den avlidne. Har man anlitat en borgerlig officiant kommer vanligtvis hen att hålla minnestalet.

Officianten kan skräddarsy talet baserat på information som familjen eller nära vänner till den avlidne har gett, vilket kan inkludera personliga anekdoter, viktiga livshändelser och minnesvärda egenskaper som personen hade. Detta gör att talet blir personligt och unikt, och ger en ärlig och älskvärd bild av den avlidne.

Vem håller tal på en borgerlig begravning?

Även om det oftast är officianten som håller minnestalet, finns det också möjlighet för familjemedlemmar eller vänner att dela sina egna ord. Sina egna ord kan man dela exempelvis i form av ett tal eller ett brev som man själv kan läsa upp eller be officianten att läsa upp ifall man inte känner att man klarar av det.

Dessa tal kan ge ytterligare djup och bredd till ceremonin, och tillåter fler personer att uttrycka sin sorg, sin kärlek och sina minnen. Genom att dela dessa personliga stunder och känslor, kan alla närvarande känna sig mer sammanlänkade och stödjande under denna svåra tid.


TOPP5 Tips för att skriva ett minnestal för en borgerlig begravning:

 1. Personlig reflektion: Det är viktigt att spegla den avlidnes liv genom att reflektera över personens prestationer, minnesvärda egenskaper och speciella minnen. Detta hjälper inte bara till att hedra den avlidne utan också att ge tröst till de sörjande.
 2. Sorg och hopp: Ett minnestal bör erkänna den sorg som alla närvarande känner. Men det bör också erbjuda ord av tröst och hopp, och påminna de sörjande att de inte är ensamma i sin sorg.
 3. Tacksamhet: Att uttrycka tacksamhet för den avlidnes liv och bidrag kan vara en kraftfull gest. Det kan också vara ett tillfälle att tacka de närvarande för deras stöd under denna svåra tid.
 4. Framtiden: Ett minnestal bör också blicka framåt och uttrycka hopp om framtiden. Det kan förklara hur den avlidne kommer att fortsätta att påverka och inspirera oss, vilket ger styrka till de sörjande och skapar en känsla av fortsättning och hopp.
 5. Ärlighet och kärlek: Kom ihåg att det viktigaste är att dina ord kommer från hjärtat. Det är känslan, ärligheten och kärleken i dina ord som kommer att göra störst intryck. Det är viktigt att uttrycka dig på ett sätt som känns äkta för dig, och som ger uttryck för dina känslor och minnen av den avlidne.

våra BORGERLIGA officianter

Visa alla

Susanne
Eklöf

Borgerlig officiant och begravningsrådgivare

Kristina
Wessman

Borgerlig officiant och begravningsrådgivare

Lena
Thimon

Borgerlig officiant och begravningsrådgivare

Officianter berättar om hur de brukar göra med minnestal

Susanne Eklöf berättar:

”När jag har skrivit klart minnesordet, skickar jag alltid det till kunden. Då brukar jag fråga ”Känner du igen att det här var den avlidne? Känn dig inte rädd för att korrigera det, för att det ska känns rätt för er. Jag är bara en penna och en mun som pratar. Det är ni som vet vem hen var.” Då brukar jag få tillbaka minnestalet med några korrigeringar och då brukar vi bolla med varandra.”

”Ett minnestal som jag håller brukar innehålla:

 • En tackhälsning. Det tycker jag är viktig. Man tackar den avlidne för de som hen berört och för det som hen gjort i sitt liv. Vad en tackhälsning handlar om exakt bestämmer de anhöriga.
 • En värdig avslutning. Jag tycker att det är viktigt att stänga och önska att den avlidne ska vila i frid.
 • Avslutsord. De handlar mycket om att tänka på allt som finns kvar i form av minnen om den avlidne, de som finns inom dig. Den avlidne finns kvar hela tiden. Du kan ju tänka på honom när du vill, du kan tänka på roliga saker ni gjort tillsammans eller resor. Allt finns kvar. Låt den avlidne fortsätta få vara med.”

Thomas Nilsson berättar:

”Ett första möte är en bra möjlighet för en officiant att börja skriva ett tal. Under första mötet ska man börja och lära känna den avlidne från början: rena fakta såsom namn, döds- och födelsedatum, fakta runt familjen och vänner, livshistoria, arbetet.”

”Till och med anekdoter om den avlidne kan ha sin plats på en begravning, de kan bara om något väldigt ovanligt eller roligt som den avlidne har gjort eller brukade göra.”

Kerstin Brezina berättar:

”Jag har lärt mig att minnestalet kan delas upp som 3 delar:

1.           Sorg och saknad

2.           Det sakliga om personen i fråga. I den delen målar jag personens liv och minnen.

3.           Överlämnandet till naturen. Den tanken använder jag som en analog till överlämnandet till Guden som man har i kyrkliga begravningsceremonin.

Jag tycker att de anhöriga behöver höra att jag nämner sorgen i minnestalet, det är viktigt att vara medveten om att det finns. Sedan behöver man tacka den avlidne för den tiden vi fick tillsammans med hen. Sedan behöver man avskedet: att man nu går vidare i livet utan den personen.”

Vad får plats i ett minnestal?

Minnestal kan också innehålla dikter, citat eller andra skrifter som hade en särskild betydelse för den avlidne eller för de sörjande. Dessa kan ge ytterligare insikter i den avlidnes liv och personlighet, och kan erbjuda tröst och perspektiv till de sörjande. Dessa uttryck av kärlek och saknad bidrar till att skapa en stämning av gemenskap, respekt och ömhet vid begravningen.

Att skriva och framföra ett minnestal kan vara en utmaning, men det är också en väldigt betydelsefull gest. Det är en hyllning till den avlidnes liv, och ett sätt att visa sitt stöd till de andra sörjande. Oavsett om talet är skrivet av en officiant, en familjemedlem eller en vän, är det viktigaste att det kommer från hjärtat och reflekterar den kärlek och respekt man känner för den avlidne.

Vad pratar man om i ett tal vid borgerlig begravning?

Det kan finnas vissa gemensamma element som ofta återfinns i minnestal, oberoende om talet hålls av borgerliga officianten eller någon av de anhöriga eller vännerna.

 • Ett av dessa är att reflektera över den avlidnes liv. Det kan innefatta speciella minnen, prestationer och egenskaper som personen kommer att bli ihågkommen för. Att uttrycka dessa minnen kan både hedra den avlidne och ge tröst till de sörjande, genom att påminna dem om den tid de fick tillsammans. Även om dessa minnen kan vara smärtsamma att minnas, kan de också vara en källa till tröst och en påminnelse om de glädjande stunderna.
 • Att prata om döden kan vara svårt, men det är en del av begravningstalet. I dessa ögonblick kan man erbjuda en syn på döden som en naturlig del av livet, eller kanske som en övergång till nästa steg. Här är det viktigt att ta hänsyn till den avlidnes och de sörjandes trosuppfattningar eller filosofiska övertygelser. Även om det kan vara svårt, kan ett väl valt perspektiv på döden erbjuda tröst och ge en känsla av fred.
 • Sorgen är en central del av begravningstalet. Det är inte bara ett tillfälle att uttrycka egen sorg, men också att erkänna och dela den sorg som alla närvarande känner. Här kan man också erbjuda ord av tröst och hopp, och påminna de sörjande att de inte är ensamma i sin sorg. Genom att dela sorgen kan vi hjälpa varandra att bearbeta och acceptera förlusten.
 • Ett begravningstal kan också innefatta en tacksägelse. Att tacka den avlidne för deras liv och det de har bidragit med kan vara en kraftfull gest. Det kan också vara ett tillfälle att tacka de närvarande för deras stöd under denna svåra tid. Genom att uttrycka tacksamhet, kan vi påminna oss själva och varandra om det positiva som finns kvar, även i de svåraste stunderna.
 • Slutligen, ett minnestal kan också innebära att blicka framåt. Att uttrycka hopp om framtiden, och förklara hur den avlidne kommer att fortsätta att påverka och inspirera oss, kan ge styrka till de sörjande och skapa en känsla av fortsättning och hopp.

ord från anhöriga

Anledningen till att vi valde Susanne som begravningsrådgivare är att hon även är officiant. Som person är hon enkel att ha att göra med, lätt att få tag i och svarat snabbt på frågor. Som officiant var hon strålande, något som flera som deltog berättade i efterhand.

Ann-Charlotte D.

Läs alla omdömen på Trustpilot

Att tänka på när du förbereder ett begravningstal

När du förbereder ditt tal, tänk på vilka känslor och minnen du vill förmedla. Tänk på vilka ord som skulle ha betytt mest för den avlidne, och vilka ord som kommer att ge mest tröst till de sörjande. Det är också viktigt att hålla talet ärligt och personligt. Även om det kan vara frestande att bara tala om de positiva aspekterna av den avlidnes liv, är det ofta de små detaljerna och de verkliga minnena som kommer att betyda mest.

Det kan vara värt att ta lite tid att fundera på den avlidnes karaktär och personlighet, och hur dessa kan speglas i ditt tal. Var personen humoristisk? Älskade de naturen? Var de en stor fan av musik eller konst? Genom att väva in dessa aspekter i ditt tal kan du skapa en levande bild av den avlidne och påminna de sörjande om de unika aspekterna av deras liv.

Ett begravningstal är inte bara ett sätt att hedra den avlidne. Det är också ett tillfälle att erbjuda tröst, att dela sorg, och att påminna de närvarande om de band som förenar oss alla. Genom att ta hänsyn till dessa aspekter kan ditt tal bli en betydelsefull del av den borgerliga begravningen. Ett tal kan också vara ett tillfälle att uttrycka uppskattning för de sörjandes stöd och gemenskap, och att uppmuntra dem att fortsätta att stötta varandra.

I slutändan, oavsett vad du säger i ditt begravningstal, kom ihåg att det viktigaste är att dina ord kommer från hjärtat. Det är inte längden på talet, eller hur poetiskt det är, som gör det meningsfullt. Det är känslan, ärligheten och kärleken i dina ord som kommer att göra störst intryck. Kom också ihåg att det inte finns något rätt eller fel sätt att uttrycka din sorg och kärlek. Det viktigaste är att du uttrycker dig på ett sätt som känns äkta för dig, och som ger uttryck för dina känslor och minnen av den avlidne.

Vanliga frågor och svar om tal vid borgerlig begravning

Vad säger man i ett begravningstal?

Ett minnestal kan reflektera över den avlidnes liv, uttrycka sorg och tacksamhet, och blicka framåt. Det kan också innebära att uttrycka hopp om framtiden, och att visa hur den avlidne kommer att fortsätta att påverka och inspirera oss.

Hur kan man förbereda ett begravningstal?

När du förbereder ditt tal, tänk på vilka känslor och minnen du vill förmedla. Håll talet ärligt och personligt, och reflektera över de små detaljerna och de verkliga minnena som kommer att betyda mest.

Vad händer om jag inte klarar av att hålla ett minnestal?

Det händer ofta att man inte klarar av att hålla tal själv på begravningsceremonin. Du kan förbereda dig genom att skriva ner ditt tal i form av ett brev till den avlidne och be officianten att hen skulle läsa upp brevet istället för dig om det blir för tungt för dig.