Officiant vid borgerlig begravning

En guide till borgerliga officianter

Att välja officiant vid borgerlig begravning är inte alltid lätt – men vi hjälper dig! Det är viktigt att minnas att varje begravning är unik. Oavsett om du väljer en religiös eller en borgerlig begravning, är syftet med ceremonin att ge de sörjande en plats att minnas den som har gått bort. Genom att förstå rollen och betydelsen av en borgerlig officiant kan du göra ett informerat val som hjälper dig att skapa en ceremoni som är äkta och meningsfull för den avlidne, dig och din familj.


Vad är en borgerlig officiant?

När man går igenom sorgen och förlusten av en älskad person, kan arrangemangen inför en begravning kännas överväldigande. Att välja rätt officiant för begravningen kan vara en viktig del av denna process. Men vad är en borgerlig officiant? Och vad innebär deras roll?

Vad betyder ”officiant”?

Officiant är den person som leder en ceremoni, i detta fall en begravning. När vi talar om borgerlig begravning, kommer begreppet ”borgerlig officiant” ofta upp. En borgerlig officiant, eller begravningsofficiant eller borgerlig begravningsförrättare, är någon som leder en begravning utan att representera en specifik religiös tradition. I en religiös begravning är officianten ofta en präst eller annan religiös ledare, men i en borgerlig begravning är officianten en icke-religiös ceremoniledare. Det är ett vanligt val för dem som önskar en ceremoni utan religiösa inslag.

Borgerliga officiantens roll

En borgerlig officiant, eller en borgerlig begravningsofficiant, har en särskild roll att fylla. Hen är där för att stötta och vägleda de anhöriga genom begravningsceremonin och säkerställa att allt går som planerat. De skapar en atmosfär som ger utrymme för sorg, minnen och kärlek.

En borgerlig officiant hjälper till med att strukturera begravningen och anpassar den efter de anhörigas önskemål, samt leder ceremonin. Deras uppgifter kan inkludera allt från att ge vägledning om musikval, läsa dikter eller andra texter, till att säkerställa att alla praktiska detaljer löper smidigt. Ibland kan officianten också sjunga eller spela ett instrument under ceremonin, om detta önskas.

Det som verkligen skiljer en borgerlig officiant från en religiös är att de fokuserar på den avlidna personens liv och individuella berättelsen, snarare än religiösa ritualer och traditioner. Detta gör att en borgerlig begravning kan skräddarsys för att spegla den avlidna personens värderingar och personlighet.

Topp 5 fakta om officiant vid borgerlig begravning

 • Personlig ceremoni: En borgerlig officiant kan hjälpa till att skapa en personlig och meningsfull ceremoni som verkligen återspeglar den avlidnas liv och personlighet. Detta kan inkludera specifika läsningar, musik, eller andra element som var betydelsefulla för den avlidne.
 • Planering och organisering: En borgerlig officiant kan ge praktiskt stöd och vägledning genom hela planeringsprocessen, inklusive att hjälpa till att strukturera ceremonin och ge råd om olika aspekter av dagen.
 • Emotionellt stöd: En borgerlig officiant kan erbjuda känslomässigt stöd till familjen, både under planeringsprocessen och på själva begravningen.
 • Flexibilitet: Eftersom en borgerlig ceremoni inte är bunden till religiösa traditioner, kan en borgerlig officiant erbjuda stor flexibilitet i hur ceremonin utformas.
 • Inkludering av alla gäster: En borgerlig officiant kan hjälpa till att skapa en ceremoni som är inkluderande och tilltalande för alla gäster, oavsett deras religiösa eller kulturella bakgrund. Detta kan vara särskilt viktigt om den avlidne hade en varierad vänkrets eller en blandad familj.

våra BORGERLIGA officianter

Visa alla

Susanne
Eklöf

Borgerlig officiant och begravningsrådgivare

Kristina
Wessman

Borgerlig officiant och begravningsrådgivare

Lena
Thimon

Borgerlig officiant och begravningsrådgivare


Vad gör en officiant vid borgerlig begravning?

Under själva ceremonin är det officiantens ansvar att leda händelserna och att skapa en atmosfär av värdighet, respekt och kärlek. De kan hålla ett minnestal, läsa dikter eller andra texter, och leda eventuella ritualer. De finns även som stöd för dig som anhörig. Officiant Susanne Wihlborg berättar om ett exempel hur hon stödjer de anhöriga även under ceremonin:

”Vill anhöriga säga något själv under ceremonin får de absolut göra det. Vissa skriver exempelvis ett brev till den avlidne som de läser upp. Vill de läsa upp brevet som de skrivit själv, men känner i stunden att de inte klarar det, får de nicka till mig så tar jag brevet och läser upp det själv. På så vis kan man förmedla sina egna ord helt och hållet genom mig, för att jag vet att i stunden kan det vara jättetungt.”

Målet är att skapa en ceremoni som är både minnesvärd och meningsfull för de anhöriga.

Förberedelser och planering inför ceremonin

En officiant kan spela en central roll i planeringen av en begravning. De kan hjälpa till att utforma ceremonin, inklusive att välja musik, läsningar och andra element. De kan också ge råd om olika aspekter av ceremonin, som placering av gäster och ordningen för olika delar av ceremonin. Dessutom kan en officiant ofta erbjuda emotionellt stöd och vägledning till familjen under planeringsprocessen.

Fördelar med att anlita en borgerlig officiant

Officiant Kerstin Brezina berättar om vilka fördelar som finns med att välja anlita en borgerlig officiant till begravningen:

 • ”Vi är vana att stå på scen och prata inför folk.”
 • ”Eftersom jag inte har en känslomässig koppling till den avlidne kan jag vara kaptenen i rummet, den som styr upp. Jag är den stabila i rummet, som är samtidigt empatisk, och jag kan vara den som leder ceremonin. Officianten har koll på ceremonin och är beredd att ta på sig ansvar för programmet.”
 • ”En officiant är van att leda ceremonier. Vi är vana vid att tänka på detaljerna och dess symboliskhet, såsom vem den är som ska bära kistan eller urnan. Eller vem som stänger kistan, när det har varit en ceremoni med en öppen kista. Allt det är ju väldigt symboliskt. Jag är jättenoga med sådana detaljer.”
 • ”En borgerlig officiant är en professionell hjälp i planeringsprocessen och utförandet av programmet.”
 • ”Officianten vet att vi gör det här tillsammans, vi är alla med i begravningsceremonin. Den här akten gör vi tillsammans, och vi gör det så bra som möjligt.”
 • ”Officianten finns för att anhöriga skulle bara kunna slappna av och ta det lugnt. Du kan bara ägna dig åt dig, hur du mår och hur de runt omkring dig mår. Jag tar ansvaret för ceremonin och du kan lita på mig.”

ord från anhöriga

Anledningen till att vi valde Susanne som begravningsrådgivare är att hon även är officiant. Som person är hon enkel att ha att göra med, lätt att få tag i och svarat snabbt på frågor. Som officiant var hon strålande, något som flera som deltog berättade i efterhand.

Ann-Charlotte D.

Läs alla omdömen på Trustpilot


Processen att välja en borgerlig begravningsofficiant

Att välja rätt officiant för en begravning är en viktig del av begravningens planering. Att välja en borgerlig officiant börjar med att undersöka vilka alternativ som finns tillgängliga. Kanske finns det en person som den avlidne hade en särskild koppling till, eller kanske det finns en officiant som har specialiserat sig på en viss typ av ceremonier.

Vikten av att välja rätt borgerlig officiant för en begravning

En bra officiant kan göra en stor skillnad för hur begravningen upplevs. De kan hjälpa till att skapa en ceremoni som känns genuin, personlig och betydelsefull, och som ger utrymme för sorg, minnen och kärlek. 

Ett annat viktigt element av officiantens roll är deras förmåga att ge stöd och vägledning till de sörjande. Att förlora en älskad kan vara överväldigande, och det kan vara svårt att fatta beslut och planera för begravningen. En skicklig officiant kan erbjuda en lyssnande öron och en hjälpande hand genom denna svåra tid.

Frågor att ställa när du väljer en borgerlig begravningsofficiant

När du väljer en borgerlig officiant är det viktigt att ställa några frågor för att försäkra dig om att du gör ett bra val. Du kanske vill fråga om officiantens erfarenhet, om de är villiga att skräddarsy ceremonin efter dina önskemål, och hur de vanligtvis förbereder sig inför en begravning. Majoriteten av officianterna påpekar att den viktigaste faktorn vid val av officiant är magkänslan. De rekommenderar att man väljer den borgerliga officianten med vilken man känner personkemin.

Att välja en borgerlig officiant är ett personligt och viktigt beslut. Med rätt förberedelser och frågor kan du hitta en officiant som hjälper dig att hedra den avlidne på ett sätt som känns rätt för dig och din familj.

Officiant Thomas Nilsson:

”Min rekommendation till de som väljer en officiant är: Välj den du känner förtroende för! Du kan ha förtroende för någon exempelvis genom en tidigare kontakt, genom rekommendation eller genom ett personligt möte.
Jag vill alltid träffas först för att känna att de anhöriga har förtroende för mig.”

Officiant Kerstin Brezina lyfter fram att det kan även vara en bra idè att prata med officianten om den avlidnes, de anhörigas och officiantens egna tankar kring andlighet. Oavsett om förståelserna kring andlighet är likadana eller inte, är bra för båda att veta hur man känner kring ett liv efter döden eller inte.

Inför mötet med officianten

Ett möte med en borgerlig officiant brukar ta mellan 1 och 2 timmar.

Officiant Susanne Wihlborg:

”Man behöver inte förbereda sig mycket. Det brukar lösa sig under mötet. Många tycker att det blir en läkeprocess att sitta på ett möte med mig och berätta om den som har avlidit. De tycker att det är bra att få frågor ställda till sig. Det blir en del av sorgeprocessen att minnas saker om den som har dött. Man kan börja tänka lite på hur man vill ha sin ceremoni och vad man vill ha för musik. Och våga fråga: man får fråga allt, för vi löser allting.”

Officiant Kerstin Brezina:

”Den anhöriga kommer antagligen bli berörd under mötet, få kontakt med sin sorg, och gråta. Det är officianten van vid och det gör absolut ingenting. Så du behöver inte alls be om ursäkt som anhörig att det blir känslosamt.
Som anhörig har man ofta behov att få berätta hur man har det med sin sorg. Det är okej att berätta detta. Officianten lyssnar. Om den är utbildad i samtal och sorgebearbetning vet officianten vad man tar med på ett minnestal och vad som ska stanna i rummet. Om man som anhörig behöver få berätta en del inte så positiva saker om den anhörige så är det också okej. Kom överens med officianten vad som ska nämnas i minnestalet och vad som inte ska det. Fundera på hur du vill att den avlidne ska avspeglas under minnestalet.”

Frågor som officianten kan ställa på mötet

Vill du veta exakt vilka frågor den borgerliga officianten kommer ställa till dig under mötet har officiant Kerstin Brezina några tankeväckare och konkreta frågeexemplen till dig:

 • Vem var hen? Vad borde världen få veta om den som avlidit? När du tänker på hen, vad tänker du på då?
 • Var och med vilka växte den avlidne upp? Vad har hen gjort i livet? Hade hen några intressen?
 • Vad kommer man sakna?
 • Vilken musik förknippar du med den avlidne? Ska musiken spelas på begravningen?
 • Hur tänker den anhörige gällande ceremonin – finns det uttalade idéer från den avlidne hur begravningen ska gå till? Om det finns det – hur villig är de anhöriga att följa dessa idéer? Finns det andra önskemål från anhöriga gällande begravningen?
 • Vad skulle de anhörige behöva för att det ska bli en så bra sorgeprocess som möjligt? Kerstin menar att hon tror att ceremonin handlar mycket om och är främst för de anhöriga eftersom det är de ceremonin behövs mest av – en begravning är jätteviktig för sorgeprocessen.

Officiant Susanne Eklöf:

”När träffar kunden är det viktigaste att känna in vem den personen jag har framför mig egentligen är och vad de har att säga. Vad kan jag vad känna och vad kan jag göra för de? Jag har mer fokus på kunden på första mötet än jag har på att berätta om någonting själv.”

Framtiden för borgerlig begravningsofficiant: trender och förändringar

I takt med att samhället förändras, förändras också hur vi ser på begravningar. Allt fler människor väljer borgerliga begravningar, eftersom folk vill fortfarande ha en begravningsceremoni då den har en väldig roll i sorgeprocessen, men utan så stor mängd av religiösa inslag. Därmed fortsätter rollen för en borgerlig officiant att utvecklas. En trend vi ser är att ceremonier blir allt mer individualiserade och personliga, med ett större fokus på att spegla den avlidnas liv och personlighet.

Vi ser också en ökad förståelse och uppskattning för den borgerliga officiantens roll. Allt fler inser att en borgerlig officiant kan erbjuda en djupt personlig och meningsfull ceremoni, och att de kan vara ett stort stöd under en svår tid.

Vanliga frågor och svar om officiant vid borgerlig begravning

Hur skiljer sig en borgerlig officiant från en religiös officiant?

Borgerlig begravning officianter har mycket liknande uppgifter som en religiös officiant, men utan religiösa element. De hjälper till att planera och strukturera hela begravningen, ger råd om musik, dikter eller andra läsningar och kan till och med inkludera personliga berättelser eller minnen om den avlidne i ceremonin. De ger också stöd och vägledning till de sörjande under denna svåra tid.

En viktig skillnad mellan en borgerlig officiant och en religiös officiant ligger i ceremonins innehåll och struktur. Medan en religiös ceremoni följer specifika religiösa ritualer och traditioner, är en borgerlig begravning inte bunden till religiösa regler och kan anpassas helt och hållet efter den avlidnas och familjens önskemål.

En annan skillnad är att en religiös officiant ofta är en präst, imam eller annan religiös ledare, medan en borgerlig officiant kan vara vem som helst med rätt utbildning och kompetens.

Hur väljer jag en borgerlig officiant för en begravning?

Att välja en borgerlig officiant handlar mycket om personlig känsla och komfort. Det kan vara hjälpsamt att träffa flera olika officianter för att se vem du känner dig mest bekväm med. Du kanske också vill fråga om officiantens erfarenhet, deras inställning till anpassade ceremonier, och vilken typ av stöd de kan erbjuda under planeringsprocessen.

Vilka är fördelarna med att ha en borgerlig officiant vid en begravning?

En av de stora fördelarna med att ha en borgerlig officiant vid en begravning är flexibiliteten. En borgerlig ceremoni kan skräddarsys helt och hållet efter den avlidnas och familjens önskemål, vilket kan göra ceremonin mer personlig och meningsfull. En borgerlig officiant kan också erbjuda ett betydande stöd under planeringsprocessen och på själva begravningsdagen, vilket kan vara till stor hjälp under en svår tid.

Hur kan en officiant hjälpa till med planeringen av en begravning?

En officiant kan spela en central roll i planeringen av en begravning. De kan hjälpa till att utforma ceremonin, inklusive att välja musik, läsningar och andra element. De kan också ge råd om olika aspekter av ceremonin, som placering av gäster och ordningen för olika delar av ceremonin. Dessutom kan en officiant ofta erbjuda emotionellt stöd och vägledning till familjen under planeringsprocessen.

Vad gör en borgerlig begravningsförrättare?

En borgerlig begravningsförrättare är mer än bara ceremonins ledare. De har en viktig roll att spela, både före, under och efter själva ceremonin.

Vanliga missuppfattningar om begravningsofficiant

Det finns vissa missuppfattningar om rollen för en borgerlig officiant som kan hindra familjer från att fullt ut dra nytta av de tjänster de erbjuder. En av dessa missuppfattningar är att en borgerlig begravning inte kan vara lika personlig eller meningsfull som en religiös. Men i själva verket kan en borgerlig officiant skapa en ceremoni som är djupt personlig och anpassad till den avlidna och deras familjs önskemål och värderingar.

En annan missuppfattning är att en borgerlig officiant inte kan erbjuda samma nivå av stöd och tröst som en religiös förrättare. I själva verket spelar en borgerlig officiant ofta en aktiv roll i att stödja familjen, både före, under och efter begravningen.

 Hur en borgerlig officiant kan göra skillnad vid en begravning?

En borgerlig officiant kan göra en stor skillnad vid en begravning. De kan skapa en ceremoni som verkligen speglar den avlidnas liv och värderingar, och ge utrymme för att både sörja och fira den person som har gått bort. Genom att arbeta nära familjen kan officianten säkerställa att ceremonin känns genuin, personlig och betydelsefull.

En borgerlig officiant kan också vara ett stort stöd för familjen. Genom att ta hand om alla aspekter av ceremonin kan de ge familjen mer utrymme att fokusera på sin sorg och sina minnen.
I slutändan kan en borgerlig officiant hjälpa till att göra en svår tid lite lättare, och att skapa en ceremoni som verkligen hedrar och minns den person som har gått bort.

Kan man ha begravning utan präst? 

Absolut, det är fullt möjligt att ha en begravning utan präst. En borgerlig begravning kan förrättas av en borgerlig officiant, som kan skapa en personlig och betydelsefull ceremoni utan religiösa inslag.

Att välja en borgerlig begravning betyder inte att man måste avstå från alla traditioner. Tvärtom, en borgerlig officiant kan hjälpa till att skapa en ceremoni som inkluderar de traditioner som familjen finner mest meningsfulla, samtidigt som den speglar den avlidna personens liv och värderingar.

Att välja en borgerlig officiant för en begravning kan erbjuda en djupt personlig och anpassningsbar upplevelse. Det kan hjälpa de anhöriga att hedra den avlidna på ett sätt som känns rätt för dem, och ge utrymme för att fira livet och minnena av den person de har förlorat.

Inför en begravning tar den borgerliga officianten tid att lära känna den avlidne genom samtal med de närmast anhöriga. Officianten hjälper till med att utforma en ceremoni som verkligen speglar den avlidnas liv, värderingar och önskemål. Detta kan inkludera att välja passande musik, texter och ritualer.

Vem får vara officiant vid borgerlig begravning?

I Sverige finns det inga särskilda krav på vem som får vara officiant vid en borgerlig begravning. Detta betyder att vem som helst teoretiskt sett kan förrätta en begravning.

Kan vem som helst förrätta begravning?

Ja, i princip kan vem som helst förrätta en begravning. Dock krävs det en djup förståelse och känslighet för processen, och därför kan det vara en bra idé att vända sig till en utbildad borgerlig officiant. Dessutom är det viktigt att personen har förmågan att leda en ceremoni på ett respektfullt och värdigt sätt. De bör också ha förmågan att ge stöd och vägledning till de sörjande under denna svåra tid.
På vissa ställen erbjuds utbildningar för dem som önskar att bli borgerliga officianter.